Курсове за оптични инсталатори

Курсът се провежда в център за професионална квалификация към фирма Дейта Оптикс Болкънс ЕООД.  Фирмата предлага професионални курсове в областта на компютърно-комуникационните технологии от 2003г. Лицензирана е от Националната агенция по професионално образование и обучение.

Продължителността на курса е 5 работни дни от 10 до 16 часа в сградата на ATM Център, бул. Цариградско шосе 7-ми километър.

Обхваща всички аспекти на работата с оптични влакна - теоретични познания за движението на светлината по влакното, влиянието на различни фактори върху параметрите на оптичните влакна и практически умения в инсталирането и тестването на оптични мрежи, локализиране и отстраняване на проблеми в оптични трасета.

Предназначен е главно за инженери и техници, които се занимават с проектиране, изграждане, тестване и сертифициране на оптични мрежи, както и за супервайзори, отговорни за поддръжката на големи и комплексни системи. Курсът е подходящ също за студенти, които искат да придобият основни теоретични и практически умения за оптичните мрежи.

При успешно завършване, получавате  национално признато Удостоверение за професионално обучение, образец 3-37, издаван от МОМН за професия техник на компютърни системи, специалност ”Компютърни мрежи”.

Цената на курса е 763 лв. с включен ДДСЗа студенти – 382 лв. с включен ДДС.

УЧЕБЕН ПЛАН:

1

 Стандарти и узаконяване                          

12

 Съединяване на кабели чрез заваряване

2

 Въведение в оптичните влакна

13

 Текуща поддръжка на сплайсер

3

 Оптични влакна

14

 Механично съединяване

4

 Оптични кабели

15

 Процедури на инсталиране

5

 Свързване на оптични кабели

16

 Изпитване

6

 Съединители

17

 Въведение в оптичната рефлектометрия

7

 Методи за терминиране

18

 Възможности на рефлектометрите

8

 Съединяване на кабели – сплайсване

19

 Ограничения на рефлектометрите

9

 Други компоненти

20

  Измервателни конфигурации

10

 Безопастност

21

 Проблеми при работа с рефлектометър

11

 Подготовка на кабелите

22

 Работа с рефлектометър

Практика:

  1. Подготовка на оптични влакна.
  2. Терминиране на конектори по метода на епоксидното полиране.
  3. Измерване на загубите на патч корди с оптичен ватметър.
  4. Работа с механичен сплайс АМР Corelink.
  5. Работа със сплайсер.
  6. Работа с рефлектометър

 

За информация и записване:

ДЕЙТА ОПТИКС БОЛКЪНС ЕООД

София 1784, бул. Цариградско шосе 7км,

ATM Център, офис 503

Teл: 02 974 31 85

office@dobalkans.com