Курсове за оптични инсталатори

 


 


Фирмата предлага професионални курсове в областта на компютърно-комуникационните технологии от 2003г. Лицензирана е от Националната агенция по професионално образование и обучение. 

Курсът се провежда в специализиран обучителен център за професионална квалификация към фирма Дейта Оптикс Болкънс ЕООД - гр.София, бул. Цариградско шосе № 131, ATM Център. (Карта на офиса)

1. Базов курс:

Дата за провеждане на курса в гр. София:

12-13.09.2019г. (четвъртък - петък)

26-27.09.2019г. (четвъртък - петък)

Продължителността на курса е 2 дни от 10:00 часа до 17:00 часа.

Обхваща аспекти на запознаване с оптични влакна и кабели. Въведение в рефлектометрите. Работа със сплайсер.

По време на курса са включени учебник, учебни материали,напитки (вода, кафе), нужните инструменти и пособия за работа в прaктическата част.

Подходящ е за начинаещи, които искат да придобият начални теоретични и практически умения за оптичните мрежи.

В курса не се полага изпит и не се издава „Удостоверение за професионално обучение

Издава се сертификат за обучение.

Цена на курса: 240 лв. с вкл. ДДС

УЧЕБЕН ПЛАН:

Теория:

1

 Стандарти и узаконяване                          

2

 Въведение в оптичните влакна

3

 Оптични влакна

4

 Оптични кабели

5

 Конектори

6

 Свързване на оптични кабели към конектори - терминиране

7

 Безопасност

8

 Подготовка на кабелите

9

 Съединяване на кабели чрез заваряване

10

 Въведение в рефлектометрите

Практика:
1. Подготовка на оптични влакна.
2. Работа с fast connector (бърз конектор)
3. Работа със сплайсер.
 

 

2. Сертификационен курс

Дати за провеждане на курса в гр. София:

26 - 30.08.2019г.

16 - 20.09.2019г.

Дата за провеждане на курса в гр.Варна:

14 - 18.10.2019г. - Курсът ще се състои при минимум 5 участника!


Продължителността на курса е 5 работни дни от 10:00ч. до 16:00ч.

Обхваща всички аспекти на работата с оптични влакна - теоретични познания за движението на светлината по влакното, влиянието на различни фактори върху параметрите на оптичните влакна и практически умения в инсталирането и тестването на оптични мрежи, локализиране и отстраняване на проблеми в оптични трасета.

По време на курса са включени учебник, учебни материали, напитки (кафе, вода), нужните инструменти и пособия за работа в практическата част, изпит.

Подходящ е за технически лица и студенти, които искат да придобият теоретични и практически умения за оптичните мрежи.

При успешно завършване на курса получавате  национално признато "Удостоверение за професионално обучение", образец 3-37, издаван от МОМН за професия „Техник на компютърни системи”, специалност ”Компютърни мрежи”.

Професионалните сертификати, издавани от Центъра за професионално обучение на Дейта Оптикс Болкънс се придружават с приложение Europass, което допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено за работодатели и институции в чужбина.

Цена курс: 763 лв. с вкл. ДДС

Отстъпки, начисляващи се при записване на сертификационен курс за гр. София :

  • За студенти редовно обучение - 50%
  • За студенти задочно обучение - 20%
  • За групи от три и повече курсиста - 20%.

УЧЕБЕН ПЛАН:

Теория:

1

 Стандарти и нормативни наредби                         

11

 Работа с кабели

2

 Въведение в оптичните влакна

12

 Подготовка на кабелите

3

 Оптични влакна

13

 Инсталационни процедури

4

 Оптични кабели

14

 Тестване

5

 Конектори

15

 PON мрежи и WDM технология

6

 Свързане на оптични кабели към конектори - терминиране

16

 Въведение в рефлектометрите

7

 Загуби при съединяване на оптични влакна

17

 Възможности на рефлектометрите

8

 Методи за съединяване на оптични влакна

18

 Ограничения на рефлектометрите

9

 Други компоненти

19

 Проблеми при работа с рефлектометър

10

 Безопасност

20

 Работа с рефлектометър

Практика:
1. Подготовка на оптични влакна.
2. Инсталиране на кабели в сплайс касета или муфа.
3. Измерване на загубите на патч корди с оптичен ватметър.
4. Работа с механичен сплайс АМР Corelink.
5. Работа със сплайсер.
6. Работа с fast connector (бърз конектор)

Фирмата предлага групово обучение на служители на място чрез предварителна уговорка. 


Ако сте преминали Базов курс на обучение може да продължите обучението си в Сертификационния ни курс в по-късен етап чрез предварителна уговорка.

 

За информация и записване може да посетите офиса ни на адрес:

ДЕЙТА ОПТИКС БОЛКЪНС ЕООД

София 1784, бул. Цариградско шосе №131,

ATM Център, офис 519

Teл: 02 974 31 85

office@dobalkans.com


Следвайте ни:        

Прикачени файлове