МОХА - инженерна сертификация MTSC 2016

Наскоро технологичният гигант МОХА, водещ производител на индустриално активно оборудване за IIoT, проведе своята годишна сертификация за инженери MTSC 2016. Тридневното събитие беше организирано от представителството на МОХА в Германия, където десетки системни инженери от ЕМЕА проведоха лабораторни упражнения и изпитания на индустриални устройства от различни бизнес направления - Industrial Device Connectivity, Industrial Ethernet Infrastructure, Industrial Video Networking, Embedded Computers и Industrial Wireless. След всеки практически курс участниците преминаваха през сертификационна изпитна програма и при покриване на изикванията, придобиваха сертификация за технологична подкрепа за продукти на МОХА към своите партньори - дилъри и системни интегратори.
Дейта Оптикс Болкънс също сертифицира своя екип и за поредна година показа сериозното си отношение към партньорите от дилърската си мрежа и гарантира услугата, която предоставя на системните интегратори като Дистрибутор на МОХА за България.