Категории

Инструмент за зачистване на изолация и терминиране на UTP кийстони

Референтен номер: HT-501-E
Инструмент за зачистване на изолация и терминиране на UTP кийстони
Инструмент за зачистване на изолация и терминиране на UTP кийстони